Pionek po angielsku, czyli zwroty z COUNTER

 

Pytanie z pozoru dziwne: grasz jeszcze czasem w gry planszowe? Takie, że trzeba zebrać się przy stole lub rozsiąść na dywanie albo na kocu gdy jest pogoda? Gdzie losujesz, którym kolorem będziesz, a kostka ciągle gdzieś wypada, gdy ktoś za mocno rzuci. Tyle przy tym emocji, radości wygranych i spazmów tych, co przegrali.

Czemu zaczęłam dziś od gier planszowych? Pionek do gry po angielsku to COUNTER, czyli nasze najważniejsze słowo w tym momencie. Dodam jeszcze, że kostka to DICE, a gra planszowa – BOARD GAME. To play a board game, you need counters and a dice.

COUNTER, nawet nie będąc we frazie z innym słowem ma kilka innych znaczeń, również bardzo społecznych. Pionki do gry i gra planszowa zbiera przy sobie ludzi.

Tak samo COUNTER w znaczeniu: kontuar, lada, bufet okienko to bardzo towarzyskie słowo. W barze przy kontuarze, w sklepie przy bufecie, wszędzie ludzie się tłoczą. Spójrz tylko na cytat poniżej.

 

Twitter is my bar. I sit at the counter and listen to the conversations, starting others, feeling the atmosphere.

Paulo Coelho

Twitter jest moim barem. Siadam przy kontuarze i wsłuchuję się w rozmowy, zagadywanie innych, emocje i atmosfera.

 

Poznaj także inne, prócz lada czy pionek po angielsku , znaczenia słowa COUNTER.

Powodzenia,
Ela

 

over the counter – bez recepty 
You can buy most cold remedies over the counter.

under the counter – nielegalnie
The kid got cigarettes under the counter.

counterfeit – podrobiony
The shops shouldn’t sell any counterfeit products.

counter-move – kontr-ruch
In a chess game each move should provoke a counter-move.

counter sb with sth– odpowiadać komuś 
I countered him with a stronger argument.

counter sth– przeciwdziałać czemuś
The government countered public criticism.

counter to sth– wbrew czemuś
His behaviour is counter to the general rules.

counterproductive – bezproduktywny  
That debate was counter-productive.

counterattack– kontratakować
They didn’t  expect a counterattack by night.