jak wymówić CONSCIOUS i czym się różni od AWARE

 

Wyzwanie dnia:

Powiedz szybko słowo CONSCIOUS albo jeszcze lepiej CONSCIENTIOUS

Nie martw się… też długo zmagałam się, żeby umieć je prawidłowo powiedzieć. Jeśli nadal się borykasz z tą trudnością przychodzę z pomocą w postaci nagrania.

  A tutaj wymowa pisana:

  • conscious – [ˈkɒnʃəs]
  • conscience –  [ˈkɒnʃəns]
  • conscientious –  [ˌkɒnʃiˈenʃəs]

Tutaj usłyszysz jak wymówić CONSCIOUS , jaka jest różnica między brytyjską wymową a amerykańską: 

wejdź tu 

I powtarzaj do skutku. Osłuchanie się z danym słówkiem to jedyna metoda, aby samemu nauczyć się je wymawiać.  

 

czym się różni CONSCIOUS od AWARE

te dwa słowa znaczą „świadomy”, ale są używane w innym kontekście. 

CONSCIOUS
świadomy, przytomny
przede wszystkim odnosi się do stanu fizycznego – wiedzieć, co się dzieje wokół, np. po wypadku, omdleniu.
Używaj, gdy mówisz o doświadczeniu związanym ze zmysłami: słuchu, wzroku, węchu, dotyku, smaku.

She is half-conscious after the accident.
He is very conscious of how she views him. 

AWARE
świadomy, poinformowany
używaj raczej do wyrażania świadomości w konkretnych faktach, sytuacjach;
mieć wiedzę lub doświadczenie, odnosi się do rozumu.

He is very much aware of the issue.

 

Every human has four endowments – self-awareness, conscience, independent will and creative imagination. These give us the ultimate human freedom… The power to choose, to respond, to change.  

Stephen Covey 

Każdy człowiek na cztery cechy – samoświadomość, sumienie, niezależną wolę i kreatywną wyobraźnię. Te cechy dają największą wolność człowieka… Moc wyboru, odpowiadania i dokonania zmiany.

Powodzenia,
Ela

conscious of – świadomy 
He was conscious of the fact that they were staring at him.

semi-conscious– półświadomy
She was semi-conscious after the car accident.

unconsciousnieświadomy/nieprzytomny
He came closer at unconscious man.

self-conscious– przewrażliwiony
Stop eyeing me up – you make me self-conscious.
eye sb up – zmierzyć kogoś wzrokiem

subconscious – podświadość
In his subconscious he have known the solution.

conscientious – sumienny
You’re very conscientious, always attentive.

in all conscience – z czystym sumieniem
You could, in all conscience, ask her for a favour.

guilty conscience– nieczyste sumienie
He have a guilty conscience about his behavior.

clear conscience – czyste sumienie
You didn’t do anything wrong. You should have a clear conscience.

be on sb’s conscience– mieć wyrzuty sumienia
I ignored an old woman who begged me for money, and it was on my conscience all day.