jak wymówić CONSCIOUS i czym się różni od AWARE

 

Wyzwanie dnia:

Powiedz szybko słowo CONSCIOUS albo jeszcze lepiej CONSCIENTIOUS

Nie martw się… też długo zmagałam się, żeby umieć je prawidłowo powiedzieć. Jeśli nadal się borykasz z tą trudnością przychodzę z pomocą w postaci nagrania.

  A tutaj wymowa pisana:

  • conscious – [ˈkɒnʃəs]
  • conscience –  [ˈkɒnʃəns]
  • conscientious –  [ˌkɒnʃiˈenʃəs]

Tutaj usłyszysz jak wymówić CONSCIOUS , jaka jest różnica między brytyjską wymową a amerykańską: 

wejdź tu 

I powtarzaj do skutku. Osłuchanie się z danym słówkiem to jedyna metoda, aby samemu nauczyć się je wymawiać.  

 

czym się różni CONSCIOUS od AWARE

te dwa słowa znaczą „świadomy”, ale są używane w innym kontekście. 

CONSCIOUS
świadomy, przytomny
przede wszystkim odnosi się do stanu fizycznego – wiedzieć, co się dzieje wokół, np. po wypadku, omdleniu.
Używaj, gdy mówisz o doświadczeniu związanym ze zmysłami: słuchu, wzroku, węchu, dotyku, smaku.

She is half-conscious after the accident.
He is very conscious of how she views him. 

AWARE
świadomy, poinformowany
używaj raczej do wyrażania świadomości w konkretnych faktach, sytuacjach;
mieć wiedzę lub doświadczenie, odnosi się do rozumu.

He is very much aware of the issue.

 

Every human has four endowments – self-awareness, conscience, independent will and creative imagination. These give us the ultimate human freedom… The power to choose, to respond, to change.  

Stephen Covey 

Każdy człowiek na cztery cechy – samoświadomość, sumienie, niezależną wolę i kreatywną wyobraźnię. Te cechy dają największą wolność człowieka… Moc wyboru, odpowiadania i dokonania zmiany.

Powodzenia,
Ela

conscious of – świadomy 
He was conscious of the fact that they were staring at him.

semi-conscious– półświadomy
She was semi-conscious after the car accident.

unconsciousnieświadomy/nieprzytomny
He came closer at unconscious man.

self-conscious– przewrażliwiony
Stop eyeing me up – you make me self-conscious.
eye sb up – zmierzyć kogoś wzrokiem

subconscious – podświadość
In his subconscious he have known the solution.

conscientious – sumienny
You’re very conscientious, always attentive.

in all conscience – z czystym sumieniem
You could, in all conscience, ask her for a favour.

guilty conscience– nieczyste sumienie
He have a guilty conscience about his behavior.

clear conscience – czyste sumienie
You didn’t do anything wrong. You should have a clear conscience.

be on sb’s conscience– mieć wyrzuty sumienia
I ignored an old woman who begged me for money, and it was on my conscience all day.

 

*    *   *

Twój zasób słownictwa angielskiego ciągle wydaje Ci się zbyt prosty?

Nie możesz dokładnie wyrazić tego, co chcesz powiedzieć?

Używasz tych samych przymiotników, na określenie których po polsku znasz tyle synonimów?

pobierz ebook:

100 EXTREME ADJECTIVES

nie używaj VERY, bądź ekstremalny – wyższy poziom Twojego słownictwa

 

Jeśli cały e-BOOK to dla Ciebie za dużo, zacznij od listy:

50 EXTREME ADJECTIVES

pobierz bezpłatnie