House of cards, coś wisi w powietrzu? – angielskie zwroty ze słowem CARD

Marzymy o różnych rzeczach i to jest piękne. Tylko czy nasze marzenia pozostają tylko marzeniami, czy staramy się je urealniać? Więc jak, budujesz domek z kart (house of cards) czy zamek (a castle) ?

Build castles in the air – idiom ten używamy, gdy snujemy plany, marzymy. Jego polskie odpowiedniki to “budować zamki na lodzie”, “budować zamki z piasku”. Nie wiem, który jest bardziej popularny. A Ty, którego częściej używasz lub słyszysz?

W cytacie jest również idiom “house of cards”. Pamiętasz, może w dzieciństwie, jak budowałeś domki z kart? Były tak delikatne, że stawiając karty wstrzymywałam oddech… Wystarczył najmniejszy ruch by cała budowla runęła i wtedy to była katastrofa. Pewnie już się domyślasz, co znaczy “house of cards”.
Ten i więcej zwrotów ze słowem CARD znajdziesz poniżej.

all the best,
Ela

If you are going to build something in the air it is always better to build castle than house of cards.

Georg C. Lichtenberg

Jeśli zamierzasz o czymś marzyć, niech to lepiej będzie zamek niż domek z kart.

 

give sb his cards dać wymówienie
ABC company gave 100 workers their cards.

be on the cards – coś wisi w powietrzu
So you think he’ll buy a car? I think it’s on the cards.

play his cards right dobrze coś rozegrać
If we play our cards right, the future looks bright for us.

keep / hold your cards close to your chest – trzymać plany w sekrecie
You never know what he is going to do next – he keeps his cards very close to his chest.

your best card – karta przetargowa.
This is our best card and we have to keep it.

hold all the cards mieć wszystkie atuty w w ręku
On the job market the employer holds all the cards.

have a card up your sleeve mieć asa w rękawie
They have been the weaker side, but I hope they’ve still got card up their sleeve.

put / lay your cards on the table wyłożyć karty na stół
I laid my cards on the table and  I told her everything.

a house of cards – coś nietrwałego
The company that looked so solid turned out to be a house of cards.

drawing card – przyciągający publiczność
This pop star was the drawing card at the event.

 

*    *   *

Twój zasób słownictwa angielskiego ciągle wydaje Ci się zbyt prosty?

Nie możesz dokładnie wyrazić tego, co chcesz powiedzieć?

Używasz tych samych przymiotników, na określenie których po polsku znasz tyle synonimów?

pobierz ebook:

100 EXTREME ADJECTIVES

nie używaj VERY, bądź ekstremalny – wyższy poziom Twojego słownictwa

 

Jeśli cały e-BOOK to dla Ciebie za dużo, zacznij od listy:

50 EXTREME ADJECTIVES

pobierz bezpłatnie