Głodny wiedzy żeby osiągać więcej – DESIRE w angielskich zwrotach

 

Na samym początku mam do Ciebie pytanie:

Lubisz odkrywać nowe…

  • … nowe wakacyjne miejsca?
  • … nowe smaki w kuchni?
  • … nowe światy w książkach?
  • … nowe trendy mody?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś tak, znaczy, że jest w Tobie chęć życia ‘DESIRE FOR LIFE’. Piękne i proste, nieprawdaż? A teraz sięgaj po więcej!

Pamiętam, że w szkole uczyłam się, że tak powiem, z przymusu. Określenie “głodny wiedzy” na pewno nie było o mnie. Teraz, kiedy nie muszę się uczyć, jest odwrotnie. Bardzo lubię uczyć się języków obcych. Często też sięgam po książki z tematyki rozwoju osobistego. Dlaczego to robię? Z chęci poznawania świata i siebie.

Głód / głodny wiedzy to ‘DESIRE FOR KNOWLEDGE’. Możesz zamiennie używać również:
‘HUNGRY FOR something’ albo ‘THIRST FOR something’.

Powodzenia,
Ela

 

A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.

Ayn Rand

Człowiek kreatywny jest zmotywowany pragnieniem osiągnięcia czegoś, a nie pragnieniem pokonania innych.

 

desire for life chęć życia
There is a strong desire for life among the people.

desire for knowledge głód wiedzy
He uses the desire for knowledge and fame of the young man who is willing to give his soul for infinite wisdom.

desired effect – pożądany skutek
In order to get the desired effect, he has to be more attentive and patient.

leave a lot to be desired – pozostawiać wiele do życzenia
The condition of our national roads leaves a lot to be desired.

sb heart’s desire – pragnienia serca
He wants to achieve his heart’s desire.

desire sb to do sth chcieć, żeby ktoś coś zrobił
He desired me to inform her that he had moved.

consumed by desire – pochłonięty pragnieniem
He is consumed by desire to rule the world.

 

*    *   *

Twój zasób słownictwa angielskiego ciągle wydaje Ci się zbyt prosty?

Nie możesz dokładnie wyrazić tego, co chcesz powiedzieć?

Używasz tych samych przymiotników, na określenie których po polsku znasz tyle synonimów?

pobierz ebook:

100 EXTREME ADJECTIVES

nie używaj VERY, bądź ekstremalny – wyższy poziom Twojego słownictwa

 

Jeśli cały e-BOOK to dla Ciebie za dużo, zacznij od listy:

50 EXTREME ADJECTIVES

pobierz bezpłatnie