extreme adjectives po polsku , czyli co używać zamiast VERY

 

Twój zasób słownictwa języka angielskiego ciągle wydaje Ci się zbyt ubogi, prosty? Denerwujesz się, że w każdej wypowiedzi używasz tych samych przymiotników, na określenie których po polsku znasz tak wiele synonimów? Przedstawiam Ci extreme adjectives po polsku .

Bardzo ładny, bardzo biedny, bardzo zmęczony, ciągle to bardzo i bardzo. Na szczęście język angielski jest na tyle bogaty, że nie musisz ciągle używać słowa VERY. Naprawdę nie musisz, a wręcz nie powinieneś.

Innym razem z kolei, nie możesz dokładnie wyrazić tego, co chcesz powiedzieć, szukasz bardziej trafnego słowa do oddania danej sytuacji, emocji i nawet dodanie słowa VERY tego nie oddaje.

 

‘Very’ is the most useless word in the English language and can always come out. More than useless, it is treacherous because it invariably weakens what it is intended to strengthen.

Florence King

 „Very” jest najbardziej bezużytecznym słowem w języku angielskim i zawsze może się pojawić. Więcej niż bezużyteczne, jest zdradzieckie, niezmiennie osłabia to, co planuje się wzmocnić.

 

 

Wiem, że znasz przymiotniki stopniowalne „regular adjectives”.

big – bigger – the biggest.

Możesz do nich dodawać przysłówki stopniujące: very, so, extremely, terribly, most, rather, pretty, fairly, slightly, really.

e.g.: very clean, rather clean

To teraz poznaj lub przypomnij sobie przymiotniki ekstremalne.

 

 Teraz zapoznaj się z extreme adjectives po polsku , żeby było Ci łatwiej.

Po co Ci to? Na sam początek takie dwa przykłady:

Kate: Are you hungry?

Ann: Yes, I’m very hungry.

Kate: OK, we’ll eat in several minutes.

Kate się nie spieszy, chociaż Ann jest głodna, ale po prostu lub tylko głodna, więc jeszcze pewnie wytrzyma kilkanaście minut, żeby np. dokończyć zakupy, zwiedzanie muzeum, czy poszukanie fajniejszej restauracji.

Kate: Are you hungry?

Ann: Yes, I’m straving.

Kate: OK, we’ll eat right now.

Reakcja Kate jest tutaj zupełnie inna „…right now”. Dlaczego? Przecież w porównaniu do poprzedniej wypowiedzi Ann zmieniło się tylko jedno słowo, a Kate wie, że Ann MUSI już coś zjeść. Kluczem jest właśnie to słowo „straving”. Ta kobieta prawie umiera z głodu.

Widzisz, jak jednym słowem możesz zmienić treść swojego komunikatu. Myślę, że Cię tym przekonałam. Ruszaj na ekstremalny podbój swojego słownictwa poznając nowe przymiotniki. Oducz się przy tym korzystania ze słowa VERY.

 

 “Substitute ‘damn’ every time you’re inclined to write ‘very’; your editor will delete it and the writing will be just as it should be.” 

Mark Twain

 Zastąp “cholerny” za każdym razem, gdy masz zamiar napisać „very”; twój wydawca usunie to i praca będzie taka, jaka powinna być.

 

Kilka powodów na to, dlaczego nie powinieneś używać „very”:

Jak reagujesz na odpowiednie komplementy? Wolisz wyglądać very beautiful – bardzo ładnie, czy przepięknie – exquisitely?

Nawet jak dodasz wykrzyknik do słowa „very” – very ugly! – to nie odda w pełni siły tego, co chcesz powiedzieć tak jak mocniejszy przymiotnik– terrible, horrible, awful.

Ile też razy możesz powtarzać to samo słowo w jednym zdaniu?

I was very tired and very sad, but I took that very big box with very boring books and took it to a very clever seller.

5? Po polsku też tak mówisz?

Byłem bardzo zmęczony i bardzo smutny, ale wziąłem to bardzo ciężkie pudło z bardzo nudnymi książkami i zaniosłem je do bardzo sprytnego sprzedawcy.

A teraz? Nie dość, że lepiej wygląda to jest sporo krótsze, spójrz:

I was exhausted and sorrowful, but I took that huge box with dull books and took it to a brilliant seller.

Używasz bardzo prostych wyrażeń i Twój język wydaje się pospolity? Jak brzmi „That landscape is very empty.” w porównaniu do „That landscape is desolate.”?

Słowo “very” nie przekazuje wystarczającej ilości informacji.

Jak nie masz w ogóle pieniędzy to przecież nie jesteś bardzo biedny – „I’m very poor”, tylko bez grosza – „I’m penniless”. „Penniless” jest bardziej trafnym wyrazem.

 

Dlaczego musisz używać przymiotników ekstremalnych:

Bardziej trafnie wyrazisz to, co masz na myśli.

Wzbogacisz swój zasób słownictwa o bardziej zaawansowane określenia.

Twoje wypowiedzi będą ciekawsze i bardziej naturalne.

 

Czego NIE możesz robić z ekstremalnymi przymiotnikami.

NIE !!! Chcesz podkreślić jakieś słowo, używaj silnych, ekstremalnych przymiotników. Te przymiotniki w swoim znaczeniu zawierają już słowo „very”, więc przypadkiem nie dodawaj go do nich. Czyli NIE very exhausted – jesteś bardzo wykończony? A możesz być trochę wykończony? To niedorzeczne.

NIE !!! Ekstremalne przymiotniki nie są stopniowalne. „big – bigger – the biggest”, ale “huge” to “huge”, zawsze i tylko.

NIE !!! Nie używaj przed przymiotnikami ekstremalnymi przysłówków takich jak: so, extremely, terribly, most, rather, fairly, slightly.

 

Co możesz robić z ekstremalnymi przymiotnikami:

TAK !!! Przymiotniki ekstremalne mogą być używane w połączeniu z przysłówkami intensyfikującymi, czyli jeszcze bardziej podkreślającymi ich siłę.

  • absolutely
  • completely
  • utterly
  • totally

eg.: absolutely furious, completely exhausted

 

TAK !!! Możesz też używać słów

  • pretty
  • really

eg.: pretty ashen, really indolent

 

So avoid using the word ‘very’ because it’s lazy. A man is not very tired, he is exhausted. Don’t use very sad, use morose. Language was invented for one reason, boys – to woo women – and, in that endeavour, laziness will not do. It also won’t do in your essays.

from “Dead Poet’s Society

Unikaj używania słowa „very”, bo to jest lenistwo. Człowiek nie jest bardzo zmęczony, jest wykończony. Nie stosuj bardzo smutny, a przygnębiony. Język został wymyślony w jednym celu, chłopcy – zalecają się do kobiet – i w tym staraniu się lenistwo nie pomoże. Nie pomoże to też w twoich wypracowaniach.

Ela